www.huldra.cz

časopis o norské literatuře

- pm - 2002; foto © Oktober Verlag

Dag Solstad

Dag Solstad - fotografie

Dag Solstad
(* 16. 7. 1941 v Sandefjordu)

Dag Solstad patří ke spisovatelské generaci, která debutovala v Norsku v 60. letech. Jeho první kniha povídek Spirály (Spiraler) z roku 1965 patří k reprezentativním dílům modernistického stylu, který se rozvinul v této době v Norsku. Solstad v ní vyjadřuje pocity tehdejších vysokoškoláků, kteří se ocitli v hektické době šedesátých let. Zamýšlí se nad otázkou rolí jedince ve společnosti, ale i nad jeho pocity v konfrontaci se společností - popisuje existenciální pocit odcizení, strachu apod.

Později se zapojil do levicové skupiny Profil, v níž se sešli autoři podobného smýšlení (např. E. Haavardsholm, T. Obrestad, J. E. Vold atd.). Jejich literárním cílem byl modernismus se sociologickým podtextem, později se však někteří z nich (mj. i Solstad) zapojili do levicové politické činnosti (spojené především s myšlenkami marxismu-leninismu a maoismu) a do politických služeb vstoupila i jejich literatura. Solstadovým nejznámějším románem jeho raného socialistického realismu je Arild Asnes z roku 1971, v níž popisuje "přerod nezávislého intelektuála v uvědomělého marxleninistu" (Slovník severských spisovatelů), v trilogii z konce 70. let popisuje dějiny třídního boje v Norsku - Podvod. Předválečná léta. (Svik. Førkrigsår), Válka 1940 (Krig. 1940), Chléb a zbraně (Brød og våpen) (v letech 1977-1980) a konec revoluční socialistické etapy jeho literární tvorby je zaznamenán ve slavném románu Zpráva gymnaziálního učitele Pedersena o velkém politickém probuzení, které navštívilo naši zemi (Gymnaslarer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land, 1982).

BIBLIOGRAFIE

ODKAZY

UKÁZKY

Napište nám! redakce, správa www stránek, co je to huldra?