www.huldra.cz

časopis o norské literatuře

úvahy

14/2/2003 - Dopis Ibsenovi

Kære Henrik Ibsen,

neboli milý pane Ibsene, v těchto opožděných dopisech jejich pisatelé většinou adresátům (doufejme) na obláčku vyjadřují takovou či onakou míru citového zaujetí, rozumí se převážně kladného. Překladatel by se měl citového vztahu k textům, které překládá, i k jejich autorům asi spíš vystříhat, já se však po těch létech rád přiznám k jistému pocitu, že jsem Vám (za vydatné pomoci bergenské konkordance k Vašemu dílu), když dovolíte přece jen trochu pronikl pod kůži - no a to se pak člověk jednoduše neubrání. A když vidí nebo si myslí, že se jeho autorovi ubližuje, má za to, že by se měl ozvat. Což tímto činím. ... (celý dopis)

29/7/2002 Dag Solstad - O problému sdělování

Než jsem měl roku 1960 skládat na gymnáziu v Sandefjordu maturitu, učitel norštiny pronesl k nám, studentům posledního ročníku, naléhavý projev o tom, čeho se, až se budeme pouštět do maturitní písemky, za žádnou cenu nesmíme dopustit. Z jeho dlouhé tirády si pamatuji jen jednu hrůzostrašnou historku. Několik let před naší maturitou jedna z jeho nejlepších studentek propadla. Jako téma úvahy si vybrala jisté morální dilema a měla ho pojednat na pozadí libovolně zvoleného literárního díla. Zpracovala ho podle všech zásad, které k takovému tématu patří, ale stejně propadla. Ona, která během studií na gymnáziu nedostala nikdy horší známku než dvojku. (celá úvaha O problému sdělování)

Napište nám! redakce, správa www stránek, co je to huldra?