www.huldra.cz

časopis o norské literatuře

© z norštiny přeložila Veronika Dudková

Knut Hamsun - Po zarostlých stezkách

Píše se rok 1945.
26. května se na Nörholmu objevil policejní náčelník z Arendalu a sdělil mně, že mi a mé ženě bylo uloženo třicetidenní domácí vězení. Předem mě nikdo neupozornil. Žena mu na jeho žádost vydala mé střelné zbraně. A pak jsem náčelníkovi musel napsat, že vlastním ještě dvě velké pistole z poslední olympiády v Paříži, ať si je vyzvedne, bude-li chtít. Zároveň jsem dodal, že snad domácí vězení nemusím chápat doslovně, ke statku přece patří rozsáhlé pozemky, které vyžadují péči.
Po nějaké době si pro pistole přišel zaměstnanec krajského úřadu v Eide.

***

14. června jsem byl z domova převezen do grimstadské nemocnice - ženu dopravili před pár dny do ženské věznice v Arendalu. Nemohl jsem tedy už dohlížet na statek. To bylo dost zlé, protože dočasným správcem toho všeho ustanovili jen jakéhosi mladíčka. Ale nedalo se nic dělat.
V nemocnici se mě mladá sestra zeptala, jestli si chci hned lehnout - v  Aftenpostenu totiž psali, že jsem "se zhroutil a potřebuji péči". "Chraň bůh, děvenko, nejsem nemocný," řekl jsem, "do nemocnice se ještě nedostal zdravější člověk, než jsem já, jsem jen hluchý!"
Asi si myslela, že se chvástám, a nechtěla se se mnou pouštět do řeči. Ne, nechtěla se mnou mluvit, a stejně němé byly za mého pobytu v nemocnici všechny sestry. Jedinou výjimku představovala vrchní sestra, sestra Marie.

***

Potloukám se kolem nemocnice. Tvoří ji starší budova nahoře na kopečku a novější dole - vlastní nemocnice. Bydlím na vršku a jsem sám. V prvním patře žijí tři mladé sestry, jinak není v domě nikdo.
Chodím a dívám se. Kolem roste mnoho velkých dubů, ale mnoho jich také kdysi pokáceli a z kmenů teď bují divoké dubové křoví, ze kterého nebude nic. Západním směrem je vidět řadu drobných statků.
Policista, který mě sem dovezl, říkal, že nesmím "opustit budovu". Patrně se to opět nedá chápat doslovně, ale přece jen bych byl rád poslušným prozatímním vězněm, a tak se neodvážím, ani co by kamenem dohodil. Ostatně je zvláštní pomyslet, že jsem nikdy v žádné zemi neměl co dělat s policií, třebas jsem po světě cestoval často, ano, vždyť jsem až dosud vstoupil na čtyři z pěti světadílů, a teď, ve vysokém věku, mě zavřeli. Nuž, má-li to být, muselo to přijít, než zemřu.

***

Zabíjím den za dnem. Ony tři mladé sestry - vlastně žákyně - mi sem nahoru střídavě nosí jídlo, otočí se na patě a zmizí. "Mnohokrát děkuji!" - volám za nimi. Jsem trochu osamělý, ale jsem na samotu zvyklý, ani doma na mě nemluví, protože jsem tak hluchý a obtížný. Když se najím, vynesu podnos s prázdnými šálky do chodby, kde si je mohou vyzvednout.
A pak musím buď znovu ven, nebo si sednu a hraji pasiáns. Nemohl jsem si vzít nic ke čtení a moje noviny nepřišly. Po několika dnech jsem se zeptal oné dívenky:
"Viděl jsem tady pošťáka, nepřinesl mi noviny?"
K mé radosti odpověděla. A mluvila nahlas a srozumitelně, ale oznámila mi:
"Noviny číst nesmíte!"
"Hm. Kdo říkal?"
"Arendalský policejní náčelník."
"Aha. Mnohokrát děkuji."
Ale vrchní sestra znala odpomoc a dovolila mi prohrabat skříň se starými knihami a tiskem. Jsou to věci, které nemocnici darovali laskaví lidé: školní knihy, časopisy pro děti a mládež, svázané romány na pokračování, časopisy Pro chudé i bohaté, Misionář, Evangelista, a uprostřed toho všeho klenot: kniha od Topsöea.
Předsevzal jsem si, že budu s četbou šetřit, aby mi vydržela dlouho, zvlášť mnoho si slibuji od několika svázaných románů na pokračování z Morgenbladu. Vidím, že pocházejí z knihovny Smithe Petersena. Tento Smith Petersen kdysi žil v Grimstadu a byl velký boháč.
Ale navzdory svému předsevzetí, že si budu četbu šetřit, jsem se na Topsöeovu knihu hladově vrhl a zhltl ji jedním dechem. Téhož Topsöea, o němž Brandes nechtěl psát. A teď jsou oba mrtví.

***

Přišel jakýsi policista, předložil mi několik otázek a zapsal si mé odpovědi. Nezajímá mě to. Pro úřady, zdá se, je důležité vědět, co všechno mi patří. V  Morgenbladu totiž byla řeč o mém "velkém majetku". Uvedl jsem, co vlastním. Pak byl pár dní klid, nepočítám-li návštěvu jiného policisty, který přišel s "rozhodnutím o správě majetku", a dalšího s "oznámením o veřejné žalobě".
"Chtěl bych takové pěkné kolo, jako máte vy," řekl jsem.
"Nepřečtete si obžalobu?" zeptal se.
"Spěchá to?"
"Ne, to zrovna ne, ale?"

***

23. června mě odvezli k vyšetřujícímu soudci.
Přijal mě hned s lehkým úsměvem:
"Asi budete mít víc peněz, než kolik jste udal?"
Díval jsem se na něho trochu zaraženě.
"Žádné peníze neschovávám," řekl jsem.
"To jistě ne, ale?"
"Vlastním to, co jsem udal, kolem pětadvaceti tisíc v hotovosti, dvě stě akcií v  Gyldendalu a statek Nörholm."
"Jistě. A co autorská práva?"
"Ovšem, pokud mi o nich v současné době může pan soudce něco říci, budu mu nesmírně vděčný. Nezdá se, že by to s mým spisovatelským osudem teď vypadalo zrovna růžově." Pane Bože, jak jsem ho asi zklamal! A jak jsem zklamal všechny ostatní, kteří doufali, že se budou moct šťourat v mém "velkém majetku".
Ale což, můj majetek je dost velký, příliš velký. Netoužím vzít si ho s sebou do hrobu.
Výslech byl důkladný a podle všeho ne poslední. Na řadu vyšetřovatelových otázek jsem odpovídal vyhýbavě, abych laskavého pána zbytečně nedráždil. Soudce Stabel chová fanatickou, ba fantastickou nenávist k Německu. Neochvějně věří ve svaté a nezadatelné právo Spojenců zničit německý národ a vymazat ho z povrchu zemského. Kromě toho, co už bylo z výslechu zveřejněno, zmíním několik drobností.
Zeptal se, co si myslím o národně socialistické společnosti, do níž jsem se dostal tady v Grimstadu.
Odpověděl jsem, že tu společnost tvořili lepší lidé, než jsem já. Ale nedodal jsem, že do ní patřili ne méně než čtyři lékaři, uvedu-li jen jednu skupinu. To vypadá, jako bych si vůbec připadal moc dobrý, než abych patřil k tomu nacistickému spiknutí.
"Také soudci tam byli," řekl jsem.
Ano, bohužel. A jak se stavím k strašlivým činům, kterých jak se teď vyjevilo, se v Norsku dopouštěli Němci?
"Protože mi pan policejní náčelník zakázal číst noviny, nic o tom nevím."
Že nevím o vraždách, teroru, mučení?
"Ne. Všiml jsem si, že se něco šuškalo, než jsem byl zatčen."
"Ano, holomek jménem Terboven, který dostával příkazy přímo od Hitlera, pět let mučil a vraždil norský národ. Ale my ostatní jsme chválabohu vydrželi. Domníváte se, že Němci jsou kulturní národ?"
Neodpověděl jsem.
Zopakoval otázku.
Díval jsem se na něho a mlčel.
"Kdybych byl náčelníkem policie já, musel byste číst všechny noviny. Váš případ se odkládá na 22. září."

***

Tedy tři měsíce.
Čtu, chodím a vykládám si pasiáns.
Abych trochu zaměstnal nohy na těsném kousku půdy, který mi byl vyměřen, škrábu se nahoru na samý vršek kopce. Cesta je velmi strmá, občas se musím vší silou opřít o špičatý klacek, abych nesklouzl zpátky. A to ještě není všechno: také se mi tak nestydatě točí hlava, že se mi chce až zvracet a musím vší silou polykat. Asi jsem s horolezectvím začal příliš pozdě. Výlet opakuji každý den a v tomto umění se zdokonaluji, ale když se dostanu až nahoru, celý se třesu.
Na vrcholku kopce je plošina. Sedím tam a vidím pár majáků, vjezd do grimstadského přístavu a několik mil hladiny Skagerraku. Zpočátku musím sedět nehnutě a neodvažuji se vzchopit a vstát, ale mozek začíná pomalu pracovat. Podívám se na hodinky - Bože, výstup trval jen pár ubohých minut a já si tu hovím na svém vrcholku, jako bych vykonal kdovíco. Aby z toho byl opravdový výlet, musím se dostat dolů druhou stranou kopce a pak se nepozorovaně proplížit zpátky do nemocnice.
Jde to, dolů se dostanu celkem dobře. Ale pak narazím na cestu, po níž se neodvažuji jít, abych někoho nepotkal. A když se podívám na hodinky, stále ještě nemůže být o výletu ani řeči - zkrátka, musím se obrátit a přejít kopec ještě jednou.
I tohle pro mne byla hračka, i když jsem jednou hloupě uklouzl a upadl na ruku. A příkrý sešup k nemocnici jsem zvládl tak, že jsem si sedl na vrstvu listnatých větví a sjel dolů.
Ba, ba, nevymyslel a neprovedl jsem to celé tak špatně, marná sláva. Pak už jsem tuto trasu nijak neměnil. Jediné, čeho jsem se mohl obávat, bylo, že by mě za mé nepřítomnosti mohla v nemocnici hledat policie.
Ale když jsem po dnech a týdnech začal uvažovat o přínosu svých výprav přes kopec, nebyl jsem zase tak spokojen. Nebyla to ta pravá činnost pro mé svaly a končetiny, stála mě příliš námahy, zpotil jsem se a vyčerpal, aniž se tělo podvolilo. Nohy, které mě nesly, zůstávaly nadále chabé. Navíc námahu nevydržely boty a praskly jak svrchu, tak zdola. A jiné jsem neměl.
Vrchní sestra se ukáže tak zřídka. Má málo pomocnic a musí sama vařit. Ale když se jednou objevila, jen tak mimochodem prohodila, že mám chodit víc po okolí. Ukázala mi dobrou, dlouhou cestu k vyhořelé vile Smithe Petersena a řekla, že mám chodit tam.
"Beru vás za slovo, sestři. Mnohokrát děkuji."
Moc mi to pomohlo, mohl jsem chodit rychle i pomalu, jak jsem chtěl. A na jednom statku na mě pokaždé čekával malý psík a radostně mě zdravil.
Ale ani výletů na kopec jsem se nechtěl úplně vzdát. Sám jsem je vymyslel, lemovaly je stromy a kameny, které jsem už poznával, a přestože jsem hluchý a neslyším, cítil jsem kolem sebe přívětivý šum.

***

Sedím na rozcestí s korespondenčním lístkem v ruce, napsal jsem domů na Nörholm, jestli by mi tam nenašli pár bot, a teď čekám, až kolem půjde někdo do města a lístek vezme s sebou.
První se objevil chlapec, asi šestnáctiletý. Měl podmračenou, odmítavou tvář, ale zvedl jsem se, ukázal psaní a řekl:
"Byl byste tak laskav a hodil tenhle lístek do schránky?"
Chlapec sebou trhl, zakabonil se, ani mě nenechal domluvit, něco zamumlal a pokračoval v cestě.
"Asi nejdete do města," volal jsem za ním omluvně.
Neodpověděl, jen kráčel dál.
Když jsem tak na první pokus neuspěl, neodvážil jsem se obracet na někoho dalšího a vrátil jsem se do nemocnice.

***

Ten chlapec mě bezpochyby znal. Dobře věděl, že jsem vězeň, a tak chtěl projevit svůj hrdý postoj k takovému člověku.
Norsku se dostalo politického vězně. Dřív pro nás byl jen jakousi pohádkou z  ruských knih, nikdy jsme ho neviděli, celý pojem pro nás byl neznámý. Thranovci, Kristian Lofthus, Hans Nielsen Hauge se nepočítají. Ale ten dnešní se počítá, v  hloučcích obchází norskou zemí a údajně čítá čtyřicet, padesát, šedesát tisíc kusů. A možná o mnoho tisíc víc.
Ale nešť.
Lidé si politického vězně spojují se zločinem. Možná u sebe nosí kulomet, pozor na jeho nůž, zvlášť děti a mládež nechť se střeží. Pozoruji to v těchto týdnech a měsících a je to jímavý pohled. Co by asi tomu mladému muži udělalo, kdyby byl zdvořilý a lístek ode mne vzal? Nevadí mi to, prostě to tak je. Ale vůbec nevím, podaří-li se mi lístek odeslat. Mladé sestry, které chodí do města, chtějí mít, jak jsem pochopil, pokoj. A pošťák nepřijme nic.
Čtu, chodím a vykládám si pasiáns.

***

Á propos nůž. Dostal se mi tu do ruky, ani nevím jak. Pěkný nůž s rytou alpakovou rukojetí a v koženém pouzdře. Ptal jsem se muže, který zametá dvůr, ale jemu nepatří. Budu se asi muset obrátit na vrchní sestru.
Do mého pokoje vešel pán v šedých letních šatech, kývl, ovšem neřekl nic. Asi předpokládal, že ho znám, jenže já ho neznám. Pak se mi zdálo, jako by zamumlal, že je doktor ten a ten. Neslyším, a tak jsem se musel zeptat: Erichsen? Znám ovšem jen jednoho doktora Erichsena a toho prý, jak se mi doneslo, zavřeli. Cizí pán hledal něco v portmonce, snad průkaz, ale bezvýsledně. Nakonec to vzdal. Stojíme proti sobě.
"Chcete mi něco?" ptám se.
Zavrtí hlavou a já vyrozumím, že mě chtěl jen pozdravit.
"To je od vás laskavé," poděkuji. "Stýkám se teď převážně jen s policií, jsem vězeň, víte, vlastizrádce?"
"Jak se vám tu daří?" ptá se.
"Výtečně."
Krátce nato odešel. Byl velmi přátelský, ale nemluvil na mě dost hlasitě.

***

Ostatně sem tam někdo přátelství projeví. K mému vršku vede zkratka, stezka, které užívá řada lidí, aby nemuseli obcházet celou nemocnici. Občas tu sedávám, protože je tu několik míst, kde člověk může otupěle a v klidu pozorovat mravence a nabývat moudrosti. A kolem chodí lidé a někteří pozdraví. Vědí, proč tu sedím, ale pozdraví.
Jednoho dne u mě zastavila starší dáma a zadívala se na mě. Vstal jsem a smekl klobouk. Začala mluvit, upozornil jsem ji, že neslyším, ale mluvila dál. Pak ukázala na nebe a já přikývl. Znovu a znovu ukazovala na nebe, jako by to mohlo být řešení i pro mě, a já přikyvoval. Zastavila jinou kolemjdoucí, obě se shodly, a než odešly, podaly mi ruku. Čiré přátelství.
A já - já vrták jim nedal svůj lístek!
Zakroutím nad sebou hlavou a za trest zamířím nejstrmější cestou přes kopec. Je nutné, abych teď skutečně něco podnikl, protože boty se trhají čím dál víc. Mám je snad osm let, od roku, kdy jsem byl v Srbsku.
Dostal jsem se na druhou stranu vršku a pokračoval dál, až jsem uviděl kostelní věž. Teď jsem se samozřejmě ocitl na zakázaném území, ale jestli se proplížím dost daleko - a ještě kousíček - mohu si srovnat hodinky s hodinami na věži. Šel jsem sem mimochodem vlastně proto, abych se poohlédl po poštovní schránce. Po pravici jsem měl ulici bez známky života. Pustil jsem se po ní, ale protože jsem se bál, šel jsem po špičkách. Úplně dole jsem zahlédl Grefstadovo železářství a kousek před ním visela poštovní schránka.
Mám být tak drzý? Je to jen pár kroků. Pátravě jsem se rozhlédl: nikde nikdo. Vzápětí se jako střela ženu ulicí, strčím svůj lístek do schránky a jako střela se zase vracím zpátky. Pak jsem zas zpomalil.
Neušel jsem do kopce daleko, když mě kdosi šťouchl do zad. Policie. Protože jsem v posledních týdnech zhloupl a zchoulostivěl, hrozně jsem se lekl.
"Chtěl bych vás jen upozornit, že hodiny na věži se o dvacet minut zpožďují," řekl jsem. "Máte hodinky?"
Vyšťourá hodinky a srovnáváme.
"Ale to vám nepomůže," říká. "Nesmíte se tady špacírovat po ulicích. Jak vás to mohlo napadnout?"
Všechno jsem mu vysvětlil, šlo jen o lístek, o pár slov. "Podívejte, jen se podívejte na mé boty."
"Mluvíme o dvou různých věcech," namítá.
"To jistě, souhlasím. A prosím vás, abyste mě omluvil. Ostatně nevezl jste mě tenkrát do nemocnice vy?"
"Ne," řekl krátce. "A není důležité, kdo to byl."
"Jistě. Jde jenom o to, že jsem tak nutně potřeboval odeslat lístek, který jsem nesl do schránky."
"Poslyšte," pokračoval. "Máte uloženo zdržovat se v nemocnici, ať už vás tu, skoro ve městě, víckrát nevidím. Rozumíte?"
"Ano," odpověděl jsem. "A zrovna si říkám, jakou jsem měl smůlu. Mohl jsem přece chvilku počkat, lístek dát vám, do schránky byste ho hodil vy a všechno by bylo v pořádku."
Chvíli se na mě díval, pak řekl: "Tentokrát vás nenahlásím. A teď odtud okamžitě zmizte. Marš!"

***

Morgenbladet otiskl za starých časů pár ohromně dobrých románů na pokračování. Nevím, jaké má dnes, ale za časů Smithe Petersena to byla rozumně vybíraná literatura a dnes si nemohu přát lepší četbu. Jenže jsem s nimi hotov raz dva, ačkoli čítají stovky stran. Doma na statku mám plný dům knih a nějaké bych si sem občas mohl dát přivézt autem, ale ouha, mé peníze jsou přece pod zámkem stejně tak jako já. Nezlobí mě to, usmívám se nad tím a nikoho neobtěžuji. Jistá laskavá dáma z Jávy mi přes Holandsko poslala krabici doutníků, s mužem prý četli několik mých knih, srdečný pozdrav a díky. Že něco takového udělá, říkám si, pro cizího člověka z takové dálky, Bůh jí žehnej! Lidé nadržují starcům. Ale jednoho dne mi doutníky dojdou, co pak? Pak přestanu kouřit, přestanu. Dosud jsem to udělal třikrát, pokaždé na rok, od jednoho data k druhému. Chci být natolik svým vlastním pánem, že přestanu. Dobrá. Ale stejně zase začnu, tak k  čemu to všechno? Chci být natolik svým vlastním pánem, že taky zase začnu. A tuto svou ctnost teď rozhodně nehodlám skrývat.

***

V každodenním životě se toho moc neděje. Nahoru přichází starý muž s dvojkolákem naloženým rakví, zezadu tlačí jeho stará žena. Co tu jsem, je to už podruhé, co sem stará dvojice přiváží rakev, dole v nemocnici dnes v noci někdo zemřel a tělo se uloží do domu tady na vršku, než je pochovají. Tiše a pokojně, nic velkého. Muž povolí lano, přejde k hlavám a zatáhne. Žena znovu zatlačí. A rakev hezky sklouzne na zem.
"Vy jste tu asi nůž nenechal?" ptám se.
"Nůž?" říká patrně. Protože vidím, jak se ohledává a pak zavrtí hlavou.
Následuje příval slov, chce o noži vědět víc, jaký byl, jak vypadal? Jdu si po svých, jako bych si právě uvědomil, že mám něco důležitého na práci.
A to také mám. Ve skutečnosti mi práce nechybí; jako každý v dnešní době si musím každý den zalátat ponožky a vyspravit rukáv spodního trika. A navíc tolik drobností, o nichž se ani nechci zmiňovat: musím ustlat, vykouřit ranní doutník a pozabíjet mouchy. Musím připevnit nohu židle, která ustavičně vypadává, a do stěny musím zatlouct hřebík na klobouk, k čemuž jsem si našel kámen. Konečně bych asi také měl odpovědět na dopis, který přišel minulý měsíc, ale nejsem žádný pisatel a nechám to být.
To všechno je třeba udělat.
O mém okolí lze říct méně. Je tu jen vršek bez jediného záhonu, počasí lezavé, takřka pořád vane silný vítr; ale mám tu kousek ke stromům a k lesu s drobným ptactvem ve vzduchu a s nejrůznějším hmyzem na zemi. Ó, i tady je svět krásný a měli bychom být velmi vděčni, že v něm pobýváme. Dokonce i kamení a vřes překypují barvami, kapradí skýtá neopakovatelné tvary, a na jazyku ještě ulpěla chuť po kousku osladiče, který jsem našel.
Pak nad vrškem přelétne letadlo a oživí jej. A dále tu jsou dvě krávy, které se pasou uvázané dole na stráni, ale je na ně smutný pohled, jak tu stojí, vidím, že bučí a jsou neklidné, protože jim nemění pastviště a nedávají vodu. Když přijde čas, přinesou mi jídlo. Jedna ze tří mladých sester mi po stole přisune podnos, otočí se na patě a zase odejde. "Mnohokrát děkuji," volám za ní. Ne, ty tři nemění taktiku. Snad je pro ně trochu obtížné dojít na kopec a nerozlít přitom kávu či polévku. Nevím. Ale všechno na podnosu plave. Patří mi to, zasloužím si to. Zpočátku svého pobytu tady jsem se jim snažil vysvětlit, že jsem nikoho nezabil, nic jsem neukradl, ani jsem nepodpálil žádný dům, ale nezapůsobilo to na ně, nudilo je to. Teď už nevysvětluji nic, protože to za to nestojí. Polévka s kávou, ale ano, vždyť i to je dost dobré. Tu však z podnosu vylovím dopis, otevřený a zase zavřený, jak ho poslala policie. Nebo je to výstřižek ze švédských novin. Nebo mi nějaká laskavá dánská herečka posílá pozdrav. Když něco takového z podnosu vylovím, usuším to na slunci. Je to dobré i tak. Ale škoda těch tří sester, všechny tři mladé a hezké, a tak špatně vychované.

***

Vypráví se tu o vyhořelé vile Smithe Petersena. Prý to byla ohromná podívaná a výletní místo.
Nejprve dojdu k dřevěnému mostku bez zábradlí, takřka jen lávce, a pak postojím u několika mohutných jasanů, stoletých a ctihodných, je jich jen pět nebo šest, víc ne, zbytek zašel. Plahočím se po kamenité, nerovné cestě, až dorazím k troskám.
Vila bývala dřevěná, zbytky základů svědčí o malém, běžném venkovském stavení, kde se přistavovalo podle potřeby. Nedovedu si představit, že by byl něco víc, ale dům přece mohl být ohromný uvnitř, útulný a komfortní, plný přepychu, luxusu a krásy pozemské, co já vím. A mohly se tu odehrát slavnosti, velké chvíle a pohádkové noci, o nichž se mluví dodnes. Žil tu rod Smithe Petersena, někteří členové s pomlčkou, jiní bez. Jeden Smith Petersen byl obchodním atašé v  Grimstadu, dodnes se říkává nábřeží Smithe Petersena, o nikom z nich nic nevím, jen jednou jsem od nějakého Smithe Petersena dostal dopis se zoufale nečitelným písmem. Nebyl náhodou francouzským konzulem? Asi jezdil ve voze taženém dvěma koňmi a řízeném kočím s lesklými knoflíky, to bylo v jeho době něco, dnes by měl dvě limuzíny a k domu by musel postavit pořádnou cestu.
To mě však nepálí, nýbrž jak málo věcí trvá. Že dokonce i dynastie podléhají. Že dokonce i grandióznost jednoho dne zanikne. Z téhle myšlenky a úvahy by neměl zaznívat pesimismus, jen poznání, jak nestálý, neklidný je život. Všechno je v  živém pohybu, nahoru, dolů, sem a tam, když se jedno zhroutí, jiné povstane, chvíli pobude ve světě a zemře. Ve Výrocích Vysokého věří na nevinné statické trvání pověsti po mrtvém. Ale z Madagaskaru čteme o přísloví Malgašů: Tesaka nemiluje věci, které přetrvávají dlouho!
Ach, ta ukdákaná madagaskarská drůbež, dostanou, co jim patří.
Tak chytří my lidé nejsme, nechceme se vzdát iluze, že přetrváme. Tváří v tvář Bohu a osudu se snažíme vyvzdorovat posmrtnou pověst a nesmrtelnost, hýčkat a laskat vlastní pošetilost, seschnout až na dřeň bez stylu a důstojnosti.
Vidím před sebou Engströmovu možná padesát let starou črtu: stařičký pár sedí na zahradní lavičce a podřimuje. Je podzim. Muž má dlouhé strniště. Ruce opřené o hůl.
A teď si šuškají:
"Vzpomínám si na dívku, jmenovala se Emílie."
"Ale drahý, vždyť to jsem byla já."
"Ach tak, tos byla ty."
Björnson si svou pomíjivost uvědomoval: To odnese čas! A co my ostatní, měli jsme co říct? Pokud jde o mě, sedím, píši a dělám si poznámky o jedné shořelé dřevěné vile a myslím si své. Na nejbližším statku pobíhá psík, vidím, že na mě štěká, ale nevadí mi to. Jsem klidný, má mysl je jasná a svědomí čisté. Dostávám dopisy, že mě budou číst na věky, i vlastenci mě velebí. Nešť vzal i tuhle přívětivost. Vždyť máloco přetrvá, čas to odnese, čas odnese všechno a všechny. Ztratím své ubohé jméno ve světě, obraz, bustu, těžko jezdeckou sochu. Ale co je horší - o čem se dokonce i hůř mluví. Myslel jsem si, že s dětmi vycházím dobře. Tu a tam se objevily se svými památníčky, abych se jim podepsal, uklonily se, poděkovaly a byli jsme spolu šťastní. Teď mnou děti straší. Nešť vzal i to. Za sto let a možná dřív budou zapomenuty jména dětí i mé.

Napište nám! redakce, správa www stránek, co je to huldra?