www.huldra.cz

časopis o norské literatuře

23/9/2003 Petra Mertinová; foto © Aftenposten

Knut Faldbakken

Knut Faldbakken - fotografie

Knut Faldbakken
(nar. 31.8. 1941 v Oslo)

Norský prozaik, jemuž zatím v češtině vyšly dvě knihy (Adamův deník a Bídné roky), studoval psychologii na Univerzitě v Oslo, později však studia opustil a stal se novinářem a spisovatelem. Od roku 1967, kdy debutoval románem Den grå regnbuen (Šedivá duha) se plně věnuje spisovatelské dráze. V letech 1975 – 1980 působil jako redaktor literárního časopisu Vinduet (Okno), mnoho let strávil v cizině (Francie, Rakousko, Řecko, Dánsko a Anglie), kde vznikla některá z jeho děl. Píše také divadelní hry, z nichž některé byly i zfilmovány. Jeho romány jsou přijímány čtenáři i mimo Skandinávii, byly přeloženy do více než 19 jazyků.

V autorském medailonu v knize Adamův deník je popisován jako příslušník autorské generace roku 1968, „pro jejíž tvorbu je charakteristické zvýšené politické a společenské uvědomění. Narozdíl od většiny vrstevníků však nikdy nepohlížel na literaturu pouze jako na prostředek k proklamování nových idejí, nikdy nepodceňoval význam uměleckých kritérií. Ačkoliv [jeho knihy] variují od realistických pohledů na dnešní západní společnost až po exkurze do oblasti sci-fi, myšlenkově jsou si dost blízké – všechny se vyznačují vypjatým zájmem o aktuální problémy člověka naší doby.“

Ve své zatím poslední knize Alle elsker en hodeløs kvinne (Všichni milují bezhlavou ženu), která vyšla v roce 2002, experimentoval Faldbakken se žánrem – pokusil se o detektivní román. Kritika však tento pokus nehodnotí s přílišným nadšením – Terje Stemland z Aftenpostenu označuje jeho zápletku za „nepravděpodobnou“, a ačkoli podle něj „po jazykové stránce román příjemně plyne, po stránce obsahové se autor příliš často uchyluje k  průhledným stylovým prostředkům.“

BIBLIOGRAFIE

ODKAZY

UKÁZKY

Napište nám! redakce, správa www stránek, co je to huldra?