www.huldra.cz

časopis o norské literatuře

19/1/2003 - mj -; foto © Aftenposten

Kjartan Fløgstad

Kjartan Fløgstad - fotografie

Kjartan Fløgstad
(nar. 1944)

je jeden z nejoriginálnějších představitelů norské poválečné prózy. V jeho tvorbě se mísí impulsy z industriálního prostředí Fløgstadova rodného západního Norska, ze kterého dodnes čerpá jazykovou a motivickou inspiraci, a z prostředí výsostně intelektuálního, v němž se jako jeden z nejvzdělanějších současných norských autorů pohybuje. Fløgstadovo socialistické přesvědčení, které neopustil ani v 90. letech, dává společenskokritický náboj jak jeho próze, tak četným esejím a článkům.

Jeho romány spojují sociální satiru s modernistickou hrou s jazykem a snaží se tak zachytit samu esenci moderní společnosti. Fløgstad k tomu využívá svou proslulou literární taktiku, totiž kombinaci prvků evropského kritického realismu, moderní avantgardy a latinskoamerického magického realismu. Kvalita jeho ,,polyfonních" románů bývá spatřována v zdůraznění lidového podtónu evropské kulturní historie, který občas vyplave na hladinu institucionalizované ,,vysoké kultury". K tomu je podle Fløgstada vhodnější lidovější ze dvou verzí spisovné norštiny, a proto píše v ,,nynorsk" (nové norštině).

Uvedená povídka je z počáteční fáze Fløgstadovy tvorby, ze sbírky Fangliner (Lodní lana, 1972).

BIBLIOGRAFIE

ODKAZY

UKÁZKY

Napište nám! redakce, správa www stránek, co je to huldra?