www.huldra.cz

časopis o norské literatuře

10/2/2003 Petra Mertinová

Jarka Vrbová

Jarka VrbovĂĄ - fotografie

nar. 2. 7. 1950 v Praze
překladatelka z norštiny, švédštiny a angličtiny

Rozená Vaňková. Po maturitě studovala (1969-74) angličtinu a norštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1991 získala titul PhDr.

V letech1978-88 působila jako odborná asistentka v oddělení matematické lingvistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1990 byla odbornou asistentkou v oddělení nordistiky na katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2002 se začala věnovat překládání jako svobodnému povolání. Překládá z norštiny, švédštiny a angličtiny uměleckou prózu pro dospělé i pro děti a mládež.

Výběr z překladatelské bibliografie J. Vrbové:

norština:

švédština:

Související odkazy

Napište nám! redakce, správa www stránek, co je to huldra?